Wynagrodzenie radcy prawnego

Kancelaria Radcy prawnego stosuje formy rozliczenia z Klientami dostosowane do ich indywidualnych potrzeb oraz specyfiki i stopnia skomplikowania sprawy.

W zależności od potrzeb Klientów stosuje następujące sposoby rozliczenia:

  • system rozliczenia godzinowego: wysokość wynagrodzenia określana jest na podstawie liczby przepracowanych godzin i ustalonej stawki godzinowej;
  • system wynagrodzenia ryczałtowego: ustalona stawka miesięczna za określony w umowie zakres usług;
  • system wynagrodzenia kwotowego: ustalona konkretna kwota wynagrodzenia za realizację zlecenia;
  • dodatkowe wynagrodzenie wynikowe (success fee): dodatkowe wynagrodzenie uzależnione od pomyślnego wyniku sprawy.