Windykacja, restrukturyzacja i upadłość

W imieniu Klientów prowadzimy negocjacje w celu wyegzekwowania wierzytelności od dłużników. Prowadzimy sprawy na etapie sądowym i egzekucyjnym. Współpracujemy z komornikami i ustalamy taki tok postępowania, aby wykorzystać przysługujące wierzycielowi instytucje prawne do odzyskania swoich należności. Zabezpieczamy majątek Klientów podczas wykonywania zawartych umów.

Doradzamy przedsiębiorcom na etapie przedsądowym i reprezentujemy podczas postepowania sanacyjnego i upadłościowego.