Prawo spółek i sprawy majątkowe wspólników

Na potrzeby prowadzonych kontraktów doradzamy w wyborze najbardziej optymalnej dla realizacji wykonywanych kontraktów, formy prowadzonej działalności gospodarczej. Udzielamy wsparcia w zakładaniu i likwidacji spółek. We współpracy z notariuszami przygotowujemy indywidualne projekty umów spółek, uwzględniające rozliczenia ze wspólnikami, małżonkami i spadkobiercami. W trakcie przygotowania projektu umowy przedstawiamy i omawiamy kwestie, które mogą zostać uregulowane odmiennie od wymagań ustawy.

Poszukujemy takich rozwiązań prawnych, które pozwolą zminimaliozwać negatywny wpływ konfliktów między wspólnikami na działalność spółek.

W trakcie funkcjonowania spółki przygotowujemy projekty uchwał oraz protokołu z zebrań, tak aby urzeczywistnić obowiązki nakładane na wspólników lub podmioty reprezentujące spółkę.

Prowadzimy negocjacje, mediacje i spory sądowe związane z zaskarżeniem uchwał wspólników.